හර්ඩ් ඩිස්ක් රිකවරි කරන්න මෙන්න නියම පොඩි සොෆ්ට් වේයර් එකක්...

හර්ඩ් ඩිස්ක් රිකවරි කරන්න මෙන්න නියම
පොඩි සොෆ්ට් වේයර් එකක්
Nucleus-Kernel-දාලම බලන්නකො
හැබයි මේකෙ ඩේටා සොයගත්තට.සෙව් කරන්න එගොල්ලො සල්ලි ඉල්ලනවා.එකට කරන්න ඕනෙ විදිහ මම කියන්නම්
ඕපන් කරන්න පුලුවන් නෙ.කලාම ඔයලාට තියෙන්නෙ ඕපන් කරන සොෆ්ට්වෙයාර් එකෙන්ම සෙව් කරන එකයි.එ කියන්නෙ විඩියො 1ක් නම් මීඩියා ප්ලෙයර් එකෙ
File>save media as..
ලේසි නෙ.... මම හිතන්නෙ සොෆ්ට්වෙයාර් නිර්මාන කරුවන්ට වැරදුන තැනක්

( මම අත්හදා බලා ඇත )

0 comments:

Post a Comment