පොටෝ ෆනියා


මෙන්න හොදට විනෝද වෙන්න පුලුවන් ගැජට් එකක්...ඔයාලගෙ පොටො මේකට අප්ලොඩ් කරලා වැඩ දාන්න පුලුවන්..දන්න අයත් ඇති. නොදන්න අයත් ඇතිනේ...හරිම ලේසි මෙ තියෙන පින්තුර ක්ලික් කිරීමෙන් එ එ ඉෆෙක්ට් වලට යන්න පුලුවන්..වැඩිය ඔනෙ නෑ කරලාමබලන්නකො

0 comments:

Post a Comment