පොඩි උදව්වක්?...දන්න කෙනෙක් ඉන්නවානම් යාලුවනේ මෙ කාර් සෙට් එකක... මෙ සොකෙට් එක තියෙන තැනක් දන්නවානම් කියනවද

ඔය දෙවෙනියට පින් කැඩිලා තියෙන්නෙ එන්න එක..


මගෙ electronics බ්ලොගය බලන්න මෙතනින් එන්න:-

0 comments:

Post a Comment