තමන් කල කී දේ ..ප්‍රස්තාර ගන්වා බලා ගත හැකි ඔප්ෂන් එකක්


ක්‍රෝම් වෙබ් බ්‍රව්සරයේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් මෙම වෙබ් අඩවියෙන් සපයයි. එය ඉන්ස්ටෝල් කරගත්විට ජීමේල් ගිනුමෙන් තමන් කල කී දේ විවිද මාතෘකා ඔස්සේ ප්‍රස්තාර ගන්වා බලා ගත හැකි ඔප්ෂන් එකක් ජීමේල් ඉන්ටර්ෆෙස් එකට එක්වෙයි.( උපුටා ගැනීම විජය පරිගනක සඟරාව )

0 comments:

Post a Comment