රඹුක්කන පසු කොට කඩුගන්නාවට ගිය එ දුම් රිය ගමන මතකද...

රඹුක්කන පසු කොට කඩුගන්නාවට ගිය එ දුම් රිය ගමන මතකද....විටක සුන්දරයි,ගුප්තයි,ත්‍රාසජනකයි එ විතරද තවත් රඹුක්කන ගැන බොහෝ ඔබ නොදත් කරුනු..තිලක් සේනසිංහයන් ලියූ ...රඹුක්කන - කඩුගන්නාව දුම්රිය පාරේ පා ගමනක් Railway hike Rabhukkana to Kadugannawa


0 comments:

Post a Comment